» Đầu ghi hình vantech, bán đầu ghi vantech tại Hà Nội