Công cụ Reset Password HIKVISION

Đây là công cụ tạo ra Serial khôi phục Password dành cho đầu ghi hình Hikvision. Mã này sẽ dùng kèm với SADP Tool để khôi phục mật khẩu.
Nhập số Serial của đầu ghi vào. Serial của đầu ghi các bạn có thể xem ở vỏ hộp, mặt dưới đầu ghi hình hoặc sử dụng phần mềm Hikvision SADP :
Quan trọng: Ngày tháng năm bạn điền dưới đây phải khớp với ngày tháng hiển thị trên camera nhà bạn. Có thể không phải là ngày tháng hiện tại! Bạn có thể kiểm tra ngày và giờ, năm bằng công cụ SADP Tool mà bên dã giới thiệu bên trên.
Nhập năm 4 kí tự hiển thị trên đầu ghi:
Nhập tháng 2 kí tự hiển thị trên đầu ghi:
Nhập ngày 2 kí tự hiển thị trên đầu ghi:
Pass khôi phục của của bạn là:
Lưu ý: Dãy số này phải sử dụng trong ngày. Nếu bạn tạo dãy số hôm nay mà hôm khác bạn truy cập nó sẽ không có tác dụng khi khôi phục mật khẩu.