Bộ camera 4G dùng nơi không có internet

bo camera 4g nhieu camera
Nếu chúng ta lắp nhiều camera chúng ta nên chọn bộ camera 4G đơn này. Nếu các bạn muốn lắp 01 camera 4G có thể tham khảo camera 4G này.

THÔNG TIN CHUNG:

–  Các bạn có thể chọn mắt trong nhà, ngoài trời tùy ý.
–  Các bạn có thể chọn độ phân giải tùy ý.
–  Các bạn có thể chọn số lượng camera tùy ý.
– Router 4G sẽ kết nối trực tiếp vào đầu thu nên chúng ta không cần kéo mạng internet mà vẫn có thể quản lý từ xa.
–  Giá trên là bộ từ 01 camera quan sát và đã bao gồm bộ 4G